تبلیغات
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران - هرمافرودیسم ( دوجنسی) HERMAPHRODITE
 
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران

هرمافرودیسم ( دوجنسیHERMAPHRODITE (

این عنوان را به یکی از پسران آفرودیت و هرمس اطلاق و روایت کرده اند که : وی که به نام پدر و مادرش خوانده می شد در جنگلی به نام ایدا واقع در فریژی ، به وسیله نمف ها پرورش یافت . بسیار زیبا بود و در پانزده سالگی به جهانگردی پرداخت و سراسر آسیای صغیر را زیر پا گذاشت تا به دریاچه کاری رسید. الهه دریاچه کاری به نام سالماسیس به او دل باخت و او عشق سالماسیس را نپذیرفت اما روزی که او ازدیدن زیبایی دریاچه بیخود شد و عریان به درون آب رفت سالماسیس خود را به او رسانید و از خدایان خواست که وجود آن دو را بهم پیوند دهند و از این دو بفرمان خدایان موجود تازه ای ساخته شد که دارای دو طبیعت بودو در مقابل هرمافرودیت از خدایان خواست که هر که درآن دریاچه آب تنی کند قدرت مردی را از او زایل کنند.میگویند تا زمان استرابون هنوز این دریاچه دارای خاصیت بوده است.

دوجنسی(نرموک) جانوری است که هم نر و هم ماده باشد. مانند: شته‌ها ، حلزون‌ها، کرم خاکی. دوجنسی بودن در جانوران فوق خصوصیتی طبیعی است اما در انسان نوعی اختلال جنسی محسوب می‌شود.

 

هرمافرودیسم (دوجنسی) کاذب مونث:

بیمار از نظر ژنی و کروموزومی مونث است. اما ظاهر مردانه دارد. میزان مردان شدن ممکن است خفیف بوده و تنها کلیتوریس مختصری بزرگ باشد، و یا در موارد شدید به صورت آلت تناسلی مردانه همراه با پیشابراه آلتی و اسکروتوم به هم پیوسته دارای رافه تظاهر کند .

 

هرمافرودیسم (دوجنسی) کاذب مذکر:

از نظر ژنی، بیمار مذکر است. اما آلت تناسلی کوچک بوده و دارای درجات مختلفی از هیپوسپادیاس) دهانه پیشابراه در زیر آلت یا در میاندوراه( و خم شدن آلت به سمت پائین (chordee) یا چسبندگی در سطح شکمی فالوس است. ممکن است نهان بیضگی (cryptorchidism)  یک‌طرفه یا اغلب دو طرفه نیز وجود داشته باشد. باید به دقت در کانال اینگواینال و یا چین‌های لابیو اسکروتال به دنبال بیضه‌ها) گنادها) گشت.

 

دوجنسی (هرمافرودیسم) واقعی :

به ندرت. گنادی که در کانال اینگواینال یا چین‌های لابیو اسکروتال لمس می‌شود یک تخمدان و یا یک بیضه تخمدان (در فرد هرمافرودیت) است. بیماران هرمافرودیت )دوجنسی واقعی( هم دارای بافت تخمدان و هم بافت بیضه می‌باشند و دستگاه تناسلی مبهم دارند. تولید تستوسترون توسط یک گناد در داخل رحم نشانه آن است که بافت بیضه وجود داشته و برخی از سلولها دارای DNA مربوط به کروموزومY  می‌باشند.

 

منبع : http://highgenetics.blogfa.com

 

 

 

نوع مطلب : بیماری ها، ژنتیک، 
برچسب ها :