تبلیغات
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران - ژنتیک در بروز تمام بیماری‌ها دخالت دارد
 
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران
 ژنتیک در بروز تمام بیماری ها، از جمله بیماری های قلبی، دخالت دارد.
به گفته دکتر اشرف سماوات رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بروز بیماری‌ها، علاوه بر نقش ژنتیک، عوامل دیگری نیز مانند عوامل محیطی،موثر هستند اما گاهی نقش ژنتیک و گاهی نیز نقش محیط ، غالب تر و پررنگ تر است.
دکتر سماوات با تاکید بر اینکه نقش این عوامل در بروز بیماری متفاوت است، خاطرنشان کرد: برای مثال محیط در بروز یک بیماری روده ای عفونی، نقش بسیار غالب ایفا می کند اما ژنتیک هم در پیدایش اینگونه بیماری ها، بی تاثیر نیست.
وی گفت: رویکرد کنونی مدیریت بیماریها باید تغییر یابد و مشخص شود چه عواملی موجب بیماری‌ها می شود و برحسب نقشی که عوامل ژنتیکی و محیطی در ایجاد بیماری ایفا می کند، نحوه مدیریت پیشگیری از بیماری نیز طراحی شود.

رییس اداره ژنتیک وزارت بهداشت افزود: بطور مثال ژنتیک در بروز بیماری‌های قلبی، سهم قابل ملاحظه‌ای دارد در حالی که در مدیریت بیماری‌های قلبی، بیشترین تمرکز در مدیریت عوامل محیطی است بنابراین وظیفه مراکز سیاست گذاری سلامت در کشور است که مدیریت بیماری را بصورت نوین طراحی کنند. 
دکتر سماوات خاطرنشان کرد:‌ تمام بیماریها مانند بیماریهای قلبی، دیابت سرطان ها بویژه سرطانهای فامیلی و بیماریهای ارثی مانند پی. کی. یو PKU ، تالاسمی و بیماریهای کروموزمی ، قابل پیشگیری هستند و بیماری غیرقابل پیشگیری وجود ندارد به شرط آنکه کنترل و پیشگیری این بیماریها، با مدیریت و برنامه ریزی علمی همراه باشد.
به گفته دکتر سماوات ایجاد نگرش علمی در کنترل و پیشگیری این بیماریها از جمله برنامه های وزارت بهداشت است چرا که اگر این نگرش ایجاد نشود نمی توانیم مدیریت ، برنامه ریزی و اجرای خوبی داشته باشیم
وی افزود: ایجاد نگرش علمی موجب فراهم آمدن بستر فعالیت در زمینه پیشگیری از بیماریها می شود.
 
این مقام مسول وزارت بهداشت اظهار داشت: برنامه های ژنتیک باید در قالب یک برنامه کل نگر و جامع به نام بسته جامع ژنتیک اجتماعی ارایه شود چرا که اگر برنامه ریزیهای مربوط به بیماریهای ژنتیک، جامع نباشد در برگیرنده خدمت رسانی به آحاد مردم نخواهد بود
وی افزود: حتی اگر برنامه ای مبتنی بر شواهد علمی باشد اما فقط قشر محدودی را تحت پوشش قرار دهد، فقط سلامت این افراد تغییر پیدا می کند و تغییری در شاخص های سلامت جامعه به طور موثر ایجاد نمی‌شود.
 سماوات ادامه داد: ‌مقوله ژنتیک باید همراه با محیط به عنوان عوامل بیماریها در مدیریت و برنامه ریزی دخالت داشته باشند.
نوع مطلب : ژنتیک، 
برچسب ها :