تبلیغات
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران - جنس ژن چیست؟
 
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران
دوشنبه 30 خرداد 1390 :: نویسنده : علیرضا بحرینی

جنس ژن چیست؟

 

بااثبات وجود ژن در کروموزوم ، دانشمندان کوشیدند کشف کنند که ژن کدام یک از صفات ارثی را در بر دارد. ژن ها مانند هر یک از اجزای دیگر سلول ها ، از مولکول های شمیایی تشکیل شده اند . اکنون آزمایش روی این مولکول ها مهم ترین هدف پژوهشگران شده است. در سال 1869پزشکی جوان به نام فریدریش از هسته  سلول ها ماده ای به دست آورد که آن را اسیدنوکلئیک  نامید . بعضی از دانشمندان تصور میکردند که ممکن است اسید نو کلئیک با وراثت ارتباط داشته باشد. اما ساختمان ساده ی مولکول ها که شامل فسفر،قند  و باز بود ، آنان را دچار تردید کرد. آن ها باور نداشتند که نوعی ماده ی مرکب ساده بتواند کار پیچیده ای مانند وراثت صورت دهد.  در اواسط صده ی بیستم بسیاری از پژوهشگران گمان می کردند که اسید ریبونو کلئیک (DNA) ماده ای است که ژن را می سازد. سرانجام دو دانشمند جوان به نام های واتسون و كریك موفق شدند ساختار مولکول DNA را کشف کنند. آنان یقین داشتند که DNA همان « مولکول زندگی » است که مدت ها درباره ی آن تحقیق می کردند.

دانشمند انگلیسی (روزالیند فرانکین) نیز با پژوهش هایش نقش عمده ای در تعیین ساختار مولكولی DNA داشت.

نوع مطلب : ژنتیك به زبان ساده، 
برچسب ها :