تبلیغات
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران - یک كشیش چه نقشی در وراثت داشت؟
 
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران

  یک كشیش چه نقشی در وراثت داشت؟

از صد ها سال پیش موضوعی پوشیده بود . گرچه انسان ها میدیدند که بچه ها به والدینشان شباهت دارند اما نمی توانستند توضیح بدهند که این شباهت چه گونه از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد . این مسئله مانع از آن نشد که آنها به مشاهدات خود را در زندگی جانوران ادامه دهند. بنا بر این بهترین وسالم ترین جانوران را بر می گذیدند و به تولید مثل شان دقت میکردند . یا گیاهان را از دو نژاد مختلف با هم پیوند می زدند تا محصول بهتری تولید کنند و با این روش می توانستند با تقویت ویژگی های مفید گیاه پیوندی، محصول کشاورزی و دام پروری را اصلاح کنند. یکی از اولین کسانی که با روش های علمی در این زمینه تحقیق می کرد كشیش به نام گرگورمندل بود.

 

گرگور مندل چه کسی بود؟  

مندل در سال 1882 در ناحیه ی اشلز در هاینتسندورف به دنیا آمد . او پس از پایان دبیرستان در دانشگاه وین تحصیل کرد . 21ساله بود که به عنوان کار آموز وارد کلیسای آگوستین سنت توماس در برون شد( در آن زمان برون جزء خاک اتریش بود اما اکنون در جمهوری چک قرار دارد. ) وقتی مندل در سال 1884درگذشت، راهب بزرگ کلیسا بود . مندل در زمان تحصیل ، به ریاضیات و گیاه شناسی علاقه مند بود ؛ به همین دلیل در باغ کلیسا به پژوهش درباره ی گیاهان پرداخت ، به طوری که برادران دینی اش در کلیسا از کار های او تعجب میکردند . او نخود پرورش می داد : صد ها بوته از آن را می گذاشت رشد کنند ، سپس بادقت آن ها را می شمرد که  چند گیاه با چه ویژگی های ظاهری از  گیاهان والد به وجود آمده اند . در آن زمان ، آزمایش های مندل را کسی نفهمید . دانشمندان مسخره اش می کردند و به او لقب ( نخود شمار ) داده بودند . اما مندل در جهان مشهور شد . امروز مندل را در سراسر جهان به عنوان ( پدر علم ژنتیک) می شناسند

 

 

چگونه مندل آثاری از ژن ها کشف کرد؟

 

مندل آزمایش هایش را در تهیه ی بذر با34 نوع مختلف از گیاه نخود شروع کرد . او نخود هارا در باغ کلیسا می کاشت و خود از آن ها مراقبت می کرد تا رشد کنند . بعد گیاهانی را که وضع ظاهری مختلفی داشتند ، انتخاب می کرد و آن ها را با هم پرورش می داد . مثلا گیاه نخود دارای گل های سفید را با گیاه نخودی که گل های قرمز داشت پیوند می زد : کار بسیار دشوار که باید بسیار دقیق انجام می شد . او صبر می کرد تا گیاه دانه بدهد و نخودبه دست آید ،آن گاه گیاه را برداشت      میکرد . مندل انتقالرنگ گل های نخود را در سه نسل تعقیب کرد. او مشخص کرد که برای هر(صفت ظاهری) دو ((عامل ارثی))درداخل گیاه وجود دارند . مندل می خواست مندل می خواست بفهمد گل های گیاه جدید گه از پیوند دوگیاه قبلی به وجود آمده اند چه رنگ هایی دارند . او نشان داد که گیاهان نسل اول همه شبیه یکدیگر اند . همه ی آنها گل های قرمز داشتند . به طور مشخص رنگ گل های قرمز به گونه ای جای رنگ گل های سفید را گرفته بود. او فکر می کرد آیا گل های سفید در نسل بعد ، رنگ خود را از دست داده اند ؟ مندل این پرسش را با آزمایش دیگری پاسخ داد. او نخود های دارای گل های قرمز اولین نسل پیوند ی را دوباره پرورش داد و مشاهده کرد که در نسل نخود های بعدی ، بخشی از گیاه دوباره گل های سفید دارند. بنابراین رنگ سفید به هیچ وجه از بین نرفته بود،بلکه به صورت پنهان  به حیات خود ادامه می داده بود .  اطلاعات رنگ گل های سفید مانند اطلاعات رنگ گل های قرمز جای در داخل گیاه وجود داشت، فقط در ظاهر نمایان نشده بود . 

نوع مطلب : ژنتیك به زبان ساده، 
برچسب ها :