تبلیغات
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران - DNA چه معنایی دارد؟
 
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران
پنجشنبه 9 تیر 1390 :: نویسنده : علیرضا بحرینی

 

                             DNA چه معنایی دارد؟

 

با کشف کروموزوم ها سفر اکتشافی در داخل سلول به سوی ژن ها پایان نیافت . با نگاه عمیق تربه درون کروموزوم ها سازواره ی نردبانی شکل مارپیچی بسیار ظریفی کشف شد که از ابتدا تا انتهای کروموزوم کشیده شده بود . طول این سازواره ، پس از کشیدن آن ، به 6سانتی متر می رسید. دانشمندان این نردبان کوچک را (( اسید دزوکسی ریبونوکلئیک)) نامیدند. این سازواره ها از میان گویچه ها ی کوچک پروتئین چنان بامهارت می گذرد که کروموزوم را با وجود طول قابل توجهش ،در هسته ی بسیار کوچک سلول جا می دهد. بنا براین یک کروموزوم در اصل نوعی ((اثر هنر بسته بندی شده))است.

اما تلفظ نام این سازواره مشکل است و کمی به تمرین نیاز دارد، زیرا هنگام تلفظ آن ، شخص دوچار مشکل میشود .به همین دلیل دانشمندان ، مخفف آن یعنی DNA را(که به زبان آلمانی به آن DNS می گویند)به کار می برند .

اما رابطهی این واژه با ژن چیست؟کاملأ ساده است : یک ژن بخش معینی از DNA است.

به بیانی دیگر ،یک ژن بخشی از نردبان DNAبا تعداد معینی جوانه است.

 

چرا کروموزوم های سلول های بدن جفت اند؟

 

اگر کروموزوم های درون سلول یک انسان را به طور جدا ،کنار یکدیگر قرار دهیم ، 46 کروموزوم می شود. با مشاهده ی دقیق کروموزوم ها می توان تشخیص داد که هر دو کروموزوم که یک جفت را می سازند ،شبیه هم اند . ما یکی از این جفت های کروموزوم را از مادر و دیگری را از پدر به ارث می بریم . بنا براین برای به وجود آمدن یک کودک در بدن مادر باید سلول ماده وسلول نر با هم ترکیب شوند. این فرایند را باروری یا لقاح می نامند.

سلول ماده وسلول نر هر کدام 23کروموزم دارند،پس سلولی که از ترکیب سلول ماده وسلول نر به وجود می آید دارای 46 کروموزوم می شود. سلول تخم جدید ، یک موجود زنده ی جدید است . از تقسیم باور نکردنی سلول اولیه، گامت(یعنی تخم باروری که تبدیل به یک موجود زنده ی کامل میشود ، به وجود می آید . فرایند طبیعی تقسیم سلولی به گونه ای است که در هر مرحله از تقسیم ، 46کروموزوم دو برابر می شوند وسلول های جدیدی به وجود می آورند .بنابراین هر سلول جدید دوباره دارای مجموعه ی کروموزوم های جفت می شوند . سلول های پوست ، مغز، ماهیچه، کبد، کلیه ودیگر سلول های بدن در هسته ی خود ، مجموعه ی کروموزوم هارادارند که شامل46 کروموزوم است.

 

 

                                               شروع زندگی

 

وقتی سلول نر به سلول ماده می رسد ، در آن نفوذ می کند . سلول نر وسلول های ماده ، سلول های خاصی هستند.آن ها تنها سلول های بدن اند که مجموعه ی کروموزوم های ساده دارند . در لحظه ی لقاح با باروری ،((ساختار ژنتیکی))انسان مشخص می شوند ؛ یعنی معلوم میشود که سلول جدید دارای چه ویژگی های ژنتیکی است.

نوع مطلب : ژنتیك به زبان ساده، 
برچسب ها :