تبلیغات
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران - جانشین مندل چه کسی بود؟
 
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران
پنجشنبه 23 تیر 1390 :: نویسنده : علیرضا بحرینی

                   جانشین مندل چه کسی بود؟

 

 

مندل قوانین را به کمک آزمایش های بسیار کشف کرد . اما او نمی دانست که ژن چیست و در کجا قراردارد . ابتدا در زیست شناسی ، پیشرفت در پژوهش های سلولی باعث شد که انسان یک گام به شناخت اسرار ژن نزدیک تر شود . در سال 1845 به کمک میکروسکوپ ، کروموزوم های هسته ی سلول کشف شدند . پژوهشگران در پایان صده ی نوزدهم در یافتند که کروموزوم هنگام تقسیم سلولی دو برابر می شوند و از این رو به اهمیت اندامک های درون سلول پی بردند . دو دانشمند یکی به نام (تئودور بوری جانور شناس اهل ورتسبورگ و دیگری به نام والتر یاتن اهل آمریکا ، نتایج آزمون های ارثی و پژوهش های سلولی را جمع بندی کردند و نظریه ی ((کروموزومی وراثت)) را ارائه دادند . اما موضوع پیچیده تر از آن بود که تصور می شد دانشمندان اول گمان میکردند که کروموزوم ها حامل وراثت اند ،اما نمی توانستند این موضوع را ثابت کنند.

 

 

                 چه کسی ارباب مگس ها بود؟

 

توماس هانت مورگان (1866-1945)زیست شناس آمریکایی به مندل قرن بیستم شهرت یافت. دانشجویانش او را به شوخی (ارباب مگس ها ) می نامیدند توماس هانت مورگان مانند مندل می خواست دریابد که چگونه وراثت صورت می گیرد . او با نخود آزمایش نمی کرد بلکه با مگس شبنم یا مگس میوه آزمایش می کرد. او با چشمان تیز بینش چنین مگس های کوچکی را نزدیک میوه های گندیده می یافت. مورگان نه به اندیشه ی مندل عقیده داشت و نه تصور می کرد که ژن روی کروموزوم باشد.او به کمک مگس دروسوفیلا (نام علمی مگس شبنم ) می خواست نقش کروموزوم ها را در وراثت با روش های علمی به گونه ای انتقادی آزمایش کند و در صورت لزوم نا درستی آن را به اثبات  برساند.

 

                            مگاستر درو سوفیلا

 

دانشمندان مگس میوه را ((درو سوفیلا ملانو گاستر)) می نامند و امتیازات او را همیشه تحسین می کنند . اندازه ی این جانور فقط چند میلی متر است و با حفره ی کوچکی به عنوان محل سکونت راضی است . به علاوه آن ها به کمی حریره سیر می شوند ، به سرعت رشد می کنند و در مدت 12 روز از تخمشان یک جانور کامل به وجود می آید ، به طوری که به سرعت نسل جدیدی از آن ها پدید می آید . درو سوفیلا فقط چهار کروموزوم دارد که در زیر میکروسکوپ به آسانی  از یکدیگر قابل تشخیص اند .

 

 

                              تعداد کروموزوم ها

 

هر موجود زنده تعداد معینی کروموزوم دارد. انسان 46،کرم معده2،ماهی قنات104،قورباغه درختی24 و شپش12 کروموزوم دارد . نوعی جلبک به نام اوگنا حتی دارای 200 کروموزوم است . بنابراین پیچیدگی یک موجود زنده به تعداد کروموزوم هایش بستگی ندارد.

 

 

                                 در اتاق مگس ها چه اتفاقی افتاد؟

                                      

 

مورگان سال ها در اتاق مگس ها آزمایش می کرد، به طوری که اتاق مورگان در کلمبیا، دانشگاه نیویورک نامیده می شد. اتاق او پر از بطری بود. بطری ها ، شیشه شیر کافه تریای دانشگاه بود که درون آن ها صد ها مگس سرحال ، وزوز می کردند. آزمایش های مورگان ابتدا نتیجه ی مفیدی دربرنداشت. روزی در یکی از بطری ها حادثه ای اتفاق افتاد که جلب توجه کرد: در آن جا مگسی با چشمانی سفید به وجود آمده بود. این موضوع هیجانی پدید آورد، زیرا مگس دروسوفیلا معمولاٌ رنگ چشمانش قرمز بود. در بدن دروسوفیلایک دگرگونی روی داده بود : رنگ چشم ها به علت یک تغییر وراثتی سفید شده بود .مگس چشم سفید مگسی ضعیف بود .مورگان آن را شب ها به خانه می برد و کنار تختش می گذاشت وصبح ها به آزمایشگاه برش می گرداند که همیشه جلوی چشمش باشد و خوب پرورش یابد تا با یک مگس ماده چشم قرمز ازدواج کند.

 

 

                    مگس چه مسئله ای را ثابت می کند؟

 

ادامه ی آزمایش ها در آمیزش دو نژاد مگس نشان داد که رنگ سفید همیشه فقط در چشم مگس های نر به وجود می آمد و هرگز در مگس های ماده اتفاق نمی افتاد. مورگان نتیجه گرفت که رنگ چشم سفید باید با چیزی مثل نژاد ارتباط داشته باشد. آزمایش های بعدی این موضوع را ثابت کرد. ژن رنگ چشم سفید مگس میوه روی یکی از دو کروموزوم مربوط به نژاد قرار داشت.

نوع مطلب : ژنتیك به زبان ساده، 
برچسب ها :