تبلیغات
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران - ESTs & cDNA
 
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران
یکشنبه 30 مرداد 1390 :: نویسنده : سهامی

ESTs & cDNA

EST (Expressed sequence tag)

برای نقشه برداری ژنتیکی تکنیک های متفاوتی وجود دارد. قدرتمندترین آنها sts یا جایگاه با توالی برچسب دار است. توالی کوتاه 100 تا 500 نوکلئوتیدی از DNA است که به سادگی قابل شناسایی بوده و فقط یک نسخه از آن در کروموزوم یا ژنوم یافت می شود. این توالی دو ویژگی دارد:

1. توالی مورد نظر باید کاملاً شناخته شده باشد.

2. منحصر به فرد در DNA باشد.

روش های به دست آوردن sts ها

1. Est ها

2. sslp ها

ESTsدرواقع توالی های کوتاهی از DNA شامل 200 الی 500 نوکلئوتید است که
می توان برای شناسایی ژن در یک سلول خاص و در یک زمان خاص مورد بررسی قرار گیرد و در آخر به صورت پروتئین بیان شود.

این ابزاری برای پالایش متن دسته ای از ژنهاست تا بتوان از آن طریق فرآورده های پروتئینی این ژنها را پیش بینی کرد.

در این روش ( استفاده از ESTs ) می توان مکان های خاص ژنی را با استفاده از تکنیکهای نقشه برداری فیزیکی کروموزومی مانند تابش هیبرید و تهیه نقشه ژنی با روش FISH نگاشت و بررسی کرد.

استفاده از ESTs به همین جا ختم نمی شود و اگر بخواهیم ژنوم یک ارگانیسم را به سرعت تعیین توالی کنیم می توان بوسیله برنامه های آنالیز کامپیوتری ESTs این کار را انجام داد.

در تولید ESTs از cDNA یعنی DNAیی که از RNA ساخته شده استفاده می شود.

کتابخانه ی ژنی cDNA مجموعه ای ترکیبی از قطعات ژنی کلون شده سلولهای میزبان است که با هم بخشی  از ترانس کریپتوم ارگانیسم را تشکیل میدهند، تشکیل شده است.

در سلولهای یوکاریوتی mRNA بالغ Spliced است، از این رو cDNA تولید شده فاقد اینترون است و به راحتی می تواند در یک سلول باکتریایی بیان شود.

باید به این نکته اشاره کرد که در حالی که در اطلاعات موجود در کتابخانه های cDNA یک ابزار قدرتمند و مفید از محصولات ژنی را می توان شناسایی کرد، اما کتابخانه فاقد اطلاعات افزاینده از جمله اینترون ها و سایر عوامل نظارتی موجود در کتابخانه ژنوم DNA است.

DNA یک DNA سنتز شده از یک mRNA (به عنوان الگو) در قالب واکنش کاتالیز شده بوسیله آنزیم ریورس ترنسکریپتاز و آنزیم DNA پلیمراز.

cDNA اغلب برای کلون کردن ژن های یوکاریوتی در پروکاریوتها به کار می رود. هنگامی که دانشمندان می خواهند یک پروتئین یوکاریوتی خاص را در پروکاریوتها تولید کنند cDNA که یک پروتئین خاص را کد می کند به پروکاریوتها وارد می کنند. در حقیقت cDNA در ژنوم خود اینترون ندارد اغلب لازم می شود که ژن های یوکاریوتی در پروکاریوتها بیان بشوند. ولی چون پروکاریوتها splicing ندارند، باید اول اینترون ها جدا شوند. cDNA توالی ژنومی دو رشته ای ساخته شده از mRNA می باشد.

نوع مطلب : ژنتیک، ابزارها، 
برچسب ها :