تبلیغات
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران - شایع ترین بد شکلی ها و نقایص لوله عصبی
 
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران

شایع ترین بد شکلی ها و نقایص لوله عصبی


اسپینابی فیدا(Spinabifida)

بخش انتهایی لوله عصبی رشد کافی نکرده و یا رشد غیر طبیعی دارد به طوری که انتهای نخاع به صورت تک توده برامده به نظر می رسد،معمولا در جنین ها در این وضعیت ستون مهره ها تشکیل نمی گردد،این قبیل جنین ها معمولا در سقط های زودرس مشاهده می شود و نوزادان متولد شده زنده نمی مانند.

آننسفالی(Annencephaly)

بخش فوقانی لوله عصبی که تشکیل دهنده مغزهای پنج گانه است رشد نکرده و در نتیجه جمجمه خالی می ماند،گاهی حتی استخوان های فوقانی جمجمه تشکیل نمی گردد و فقط پیشانی دارای استخوان است،اکثریت جنین های دارای این نقص سقط شده و اگر متولد شوند بیش از چند روز زنده نمی مانند.

نوع مطلب : بیماری ها، 
برچسب ها :