تبلیغات
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران - PRINS
 
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران
یکشنبه 20 شهریور 1390 :: نویسنده : سهامی

تکنیک (Primed in situ labeling)PRINS

این تکنیک در واقع نوعی PCR بر سطح لام است.

برای تکثیر ناحیه مورد نظر پرایمرهایی طراحی کرده وآنها را بر سطح لام می ریزند،سپس نوکلئوتیدهای نشاندار را بر سطح لام می افزایند،حال چرخه های PCR که شامل denaturation,anneling,extention می باشد انجام می گیرد و در طی تکثیر نوکلئوتیدهای نشاندار وارد ساختار DNA در حال سنتز می شود و به این ترتیب ناحیه مورد نظر تکثیر می یابد و از سایر قسمت های کروموزوم متمایز می گردد.

ازمهم ترین کاربردهای این تکنیک تمایز توالی های تکراری در کروموزوم های مختلف است.

همان طور که میدانیم توالی های تکراری کروموزوم های مختلف به خصوص کروموزوم های 13و21 بسیار شبیه است،به همین دلیل با تکنیک FISH قادر به تشخیص این توالی ها نخواهیم بود ولی به کمک  تکنیک PRINS چون پرایمرها برای ناحیه مورد نظر طراحی می گردد میتوانیم این توالی را در کروموزوم های مختلف از هم افتراق دهیم.

نوع مطلب : ژنتیک، 
برچسب ها :