تبلیغات
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران - Knobs
 
اولین پایگاه تخصصی ژنتیک در ایران
پنجشنبه 17 شهریور 1390 :: نویسنده : سهامی

Knobs

در برخی از کروموزوم ها در گونه های خاص کروموزوم ها دارای اجسام هتروکروماتینه کروی شکلی می باشند که knobs نامیده می شوند،این ساختارها معمولا در فاز پاکی تن از چرخه سلولی قابل مشاهده می باشند.

اندازه knobsها در کروموزوم های مختلف متفاوت است واز کمی قطورتر از کروموزوم تا چندین برابر طول کروموزوم قطر دارد و معمولا موقعیت انتهایی در کروموزوم ها دارند ولی موقعیت میانی و نزدیک به انتها نیز دارند و بیشتر در گیاهان دیده شده که بهترین حالت آن در ذرت مشاهده شده است.

تعداد و موقعیت knobs در کروموزوم ها ثابت است ولی اندازه آن ها در مراحل مختلف نمو متفاوت است.

از knobsها به عنوان شاخصی برای شناسایی کروموزوم های مختلف استفاده می شود.

نوع مطلب : DNA، 
برچسب ها :